Mars Commerce logo

PoE, PoE+

PoE (Power over Ethernet) je način za napajanje kamer z ethernetnim kablom, ki kameri omogoča tudi neposreden dostop do omrežja. PoE poleg zagotavljanja stabilnih omrežnih povezav olajša tudi namestitev, saj potrebuje le en kabel. PoE omogoča nameščanje omrežnih naprav v strop ali stenske prostore, kjer električne vtičnice niso dosegljive. Najnovejša posodobitev funkcije PoE je standard IEEE 802.3at, ki se imenuje PoE+. Velika razlika med standardoma 802.3af (PoE) in 802.3at (PoE+) je, da lahko napajalna oprema, ki podpira PoE+, po enem ethernetnem kablu prenaša skoraj enkrat več energije. Napajalna oprema PoE+ lahko napaja napajane naprave PoE in PoE+, napajalna oprema PoE pa lahko napaja le napajane naprave PoE. Napajane naprave PoE+ zahtevajo več električne energije, kot jo lahko zagotovi napajalna oprema PoE. Naprave PoE lahko dovajajo največ 15,4 W na vrata, naprave PoE+ pa največ 30 W na vrata.

2021-05-11